VVS Ritningar

2D/3D VVS-ritningar enligt era önskemål efter genomgång av era idéer och förslag.


Nya VVS-Ritningar


Ritar nya objekt/projekt i samråd med er som beställare, arkitekter och övriga konsulter.


T.ex

Förfrågningsunderlag

Inför bygglov/teknisktsamråd

Bygghandling

Relationshandling

Digitalisering av gamla pappersritningar


Få era gamla original pappers-ritningar omritade till digitala dwg-ritningar.


Vi kan leverera nya ritningar i A1, A3 och A4 format samt i fil format dwg och pdf. 

Rådgivning

Utför rådgivande konsultation inför t.ex kommande projekt

både nyproduktion och renoveringsprojekt. 


Kan ge exempel på lämpliga material, förläggning och regler

t.ex Säker vatten installation m.fl


Upprätta förfrågningsunderlag och VS-projektering inför projekt.


Har erfarenhet från villa renoveringsprojekt till entreprenad.


Okulär rådgivning och dokumentation av VS-system som komplement till traditionell överlåtelsebesiktning av fastighet.Min styrka är:


Noggrant nyfiket envist undersökande problemlösare

som vill finna lösningar på projekt eller problem.


Har många års erfarendet inom:

Fastighetsbanschen, certifierad VVS-montör, VS-projektledare

samt gått VVS-teknisk utbildning.


Övriga tjänster

- Projektledning

- Besiktning 

Kunder

Vi utför VVS-konsultation åt:


- Privatpersoner

- Fastighetsägare och BRF Föreningar

- Företag